AKTUALITYO prázdninách budou dobrovolné tréninky a to vždy v úterý od 18:00 hodin na UT.


Začínáme 3.7. 2018.


Krásné prázdniny přejí trenéři.